ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
 • Home
 • /
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน (iInvest) สะสม ปกป้อง ส่งต่อ ความมั่งคั่งของคุณอย่างง่ายๆ

ประกันชีวิตควบการลงทุน (iInvest) สะสม ปกป้อง ส่งต่อ ความมั่งคั่งของคุณอย่างง่ายๆ

ประกันควบการลงทุน iInvest

สะสม ปกป้อง ส่งต่อ ความมั่งคั่งของคุณอย่างง่ายๆ – ตอบโจทย์การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมปกป้องความมั่งคั่งของคุณในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

 • ลงทุนง่าย
  – ชำระเบี้ยครั้งเดียว และสามารถเพิ่มเงินลงทุนได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

 • ผลตอบแทนที่มากกว่า
  – จ่ายโบนัสสำหรับการถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป* (0.25% สิ้นปีที่ 5-10 และ 0.5% สิ้นปีที่ 11 เป็นต้นไปของบัญชีกรมธรรม์เฉลี่ยในแต่ละปี)
  – โอกาสที่กองทุนจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) สูงกว่าการออมหรือการลงทุนบางประเภท

 • ผลประโยชน์ที่มากกว่า
  – ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 110% ของเบี้ยชำระครั้งเดียว หลังหักจำนวนเงินทั้งหมดที่ถอนออกจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือ 110% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์แล้วแต่อย่างใดมากกว่า

 • กองมรดกที่ล้ำค่า
  – ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ได้ชัดเจน
  – ได้รับการยกเว้นภาษีมรดก

 • บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ
  – กองทุนรวมถูกคัดสรรมาอย่างดี และบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม
  – มี 2 กองทุนที่แตกต่างจากตลาดและมีความยืดหยุ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นสำหรับแบบประกัน iInvest เท่านั้น

 • ค่าธรรมเนียมต่ำ
  – ค่าใช้จ่ายแรกเข้าเพียง 0.75% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
  – ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ขาเข้า ขาออก ของกองทุนรวม

การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management)

ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากมีการเลือกเก็บออมอย่างถูกต้องผ่านเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางการออมที่เหมาะสม และปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ง่ายๆ 4 ขั้นตอน ที่จะทำให้การบริหารความมั่งคั่งประสบความสำเร็จ

 • ขั้นตอนที่ 1: CREATION การรู้จักเก็บออม หรือการสร้างความมั่งคั่ง
  โดยส่วนใหญ่การเริ่มเก็บออมก็จะขึ้นอยู่กับผู้ออมว่าจะเริ่มเก็บออมเท่าใด แต่ทั้งนี้ไม่ควรต่ำกว่า 10% ของรายได้ประจำ และควรเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ
 • ขั้นตอนที่ 2: PROTECTION ความคุ้มครองชีวิต เพื่อปกป้องความมั่งคั่ง
  ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ และครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารความมั่งคั่ง เพราะหากไม่มีการปกป้องและคุ้มครองของชีวิตและสุขภาพของผู้ออม การบริหารความมั่งคั่งก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะจะไม่สามารถเพิ่มพูนทรัพย์สินได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถส่งผ่านความมั่งคั่งของตนเองสู่ครอบครัว และคนรุ่นหลังได้เลย
 • ขั้นตอนที่ 3: ACCUMULATION สะสมความมั่งคั่ง
  การนำเงินที่เก็บออมไว้มาลงทุนให้งอกเงย และได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ เพื่อเป็นการสร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ แต่ทั้งนี้ควรจะต้องสอดคล้องต่อความเสี่ยงของผู้ออมเช่นเดียวกัน
 • ขั้นตอนที่ 4: TRANSFER ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น
  เมื่อมีการสะสมความมั่งคั่งมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปกป้องความมั่งคั่งนี้ด้วยการประกันชีวิตและสุขภาพแล้ว ก็จะทำให้สามารถนำความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินที่สะสมมาตลอดทั้งชีวิตส่งต่อให้แก่ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อสร้างความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น
การบริหารความมั่งคั่ง Wealth Management

สนใจทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย ติดต่อเราได้ที่ 098-8252196 , 081-9518677 (คุณหลุยส์) หรือติดต่อเราช่องทางอื่นๆได้ที่… ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

ตารางผลประโยชน์ iHealthy

ประกันชีวิต ihealthy