ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
 • Home
 • /
 • ประกันแบบบำนาญ (iRetire 5) ให้ความสุขอยู่คู่กับคำว่า “เกษียณ”

ประกันแบบบำนาญ (iRetire 5) ให้ความสุขอยู่คู่กับคำว่า “เกษียณ”

ประกันประเภทบำนาญ | iRetire 5

ให้ความสุขอยู่คู่กับคำว่า “เกษียณ”

iRetire แบบประกันบำนาญชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ให้ผลประโยชน์เงินบำนาญที่สูง เลือกได้ทั้งรายเดือนและรายปี

และให้คุณสามารถวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งตอบโจทย์การลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างมีความสุข

สิทธิประโยชน์

 • รับ ทางเลือกในการเริ่มต้นวางแผนอนาคต หลังการเกษียณของคุณ iRetire 5 ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
 • รับ เงินบำนาญสูงสุด 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (iRetire 5)
  โดยสามารถรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณ
 • รับ ความคุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
  110% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
  (เฉพาะช่วงก่อนรับบำนาญ)
 • รับ สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท* (สำหรับแบบประกันบำนาญ)

 

* เบี้ยประกันภัยหลักของกรมธรรม์ iRetire (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท สำหรับประกันแบบบำนาญ แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้เงื่อนไขการลดหย่อนภาษี จะต้องเป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 194 ดังนี้

1. เป็นกรมธรรม์แบบบำนาญที่กำหนดระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป

2. มีการจ่ายผลประโยชน์บำนาญเป็นรายงวดสม่ำเสมอ

3. มีการกำหนดช่วงอายุการจ่ายผลประโยชน์บำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุ 55 ปี – 85 ปี และมีการชำระเบี้ยครบถ้วน