ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
  • Home
  • /
  • แบบประกันประเภทตลอดชีพ LifeEnsure 10

แบบประกันประเภทตลอดชีพ LifeEnsure 10

แบบประกันประเภทตลอดชีพ
LifeEnsure 10

เติมเต็มชีวิตให้สมาร์ท ด้วยการสร้างความมั่นใจ ในการใช้ชีวิตให้กับตนเองและส่งต่อความห่วงใยให้คนใสนครอบครัว

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์ไลฟ์เอนชัวร์ 10

ผู้เอาประกันภัย: เพศหญิง อายุ 10 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย: 1,000,000 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง: จนถึงวันครบรอบปรกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 85 ปี

อายุ สิ้นปีกรมธรรม์ ที่ เบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก ความคุ้มครองการเสียชีวิต (ณ สิ้นปี)
ต่อปี สะสม
35 1 43,000 43,000 1,000,000
36 2 43,000 86,000 1,000,000
37 3 43,000 129,000 1,000,000
38 4 43,000 172,000 1,000,000
39 5 43,000 215,000 1,000,000
40 6 43,000 258,000 1,000,000
41 7 43,000 301,000 1,000,000
42 8 43,000 344,000 1,000,000
43 9 43,000 387,000 1,000,000
44 10 43,000 430,000 1,000,000
45 11 430,000 1,000,000
46 12 430,000 1,000,000
47 13 430,000 1,000,000
48 14 430,000 1,000,000
49 15 430,000 1,000,000
50 16 430,000 1,000,000
55 21 430,000 1,000,000
60 26 430,000 1,000,000
65 31 430,000 1,000,000
70 36 430,000 1,000,000
75 41 430,000 1,000,000
80 46 430,000 1,000,000
84 50 430,000 1,000,000
เงินเดือนที่ครบกำหนดสัญญา 1,000,000

หมายเหตุ: อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้น เป็นอัตราการชำระเบี้ยประกันภัยงวดรายปี สำหรับเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน ที่มีการนำสวนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับจำนวนเงินเอาเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป มาร่วมคำนวณแล้ว

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อรตัดสินใจทำประกันภัย
  2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์
  3. สามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปที่ตัวแทนประกันชีวิต

ตัวอย่างตารางเบี้ยประกันภัย ไลฟ์เอนชัวร์ 10
ต่อจำนวนเอาประกันภัย 1,000 บาท

อายุ

เพศชาย เพศหญิง
30

35

40

45

43.50

48.20

54.90

62.50

39.60

44.00

50.20

57.30

ไลฟ์เอนชัวร์ 10

ไลฟ์สไตล์ไหน ก็อุ่นใจ ไร้กังวล
โดยทั่วไปคนเรามักมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง มีอิสรภาพในการใช้ชีวิต และคุณยังสามารถเพิ่ม “ความอุ่นใจ” ให้คนที่คุณห่วงใยเพื่อคุณจะได้ “ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล”

รายละเอียด

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

จนถึงวันครบรอบปรกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 85 ปี
อายุรับประกันภัย

1 เดือน – 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

200,000 บาท

แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

เติมเต็มชีวิตให้สมาร์ท ด้วยการสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้กับตนเองและส่งต่อความห่วงใยให้คนในครอบครัว

ระยะชำระเบี้ยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์
ต้องการเป็นอิสระจากภาระทางการเงินโดยเร็ว ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

 

สามารถเติมเต็มความมั่นใจ
โดยการเพิ่มความคุ้มครอง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

 

ได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า
การันดีว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับคุณ คนที่คุณรักจะได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายมาทั้งหมด

 

รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลัก ที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

 

ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของสรรพากร

 

 

กรณีเสียชีวิตหรือครบกำหนดสัญญารับ 100% ของจำนวนเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลัก ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

*จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 85 ปี

สนใจสมัครประชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด พี่หลุย โทร. 098-8252196  หรือ 081-9518677