ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
  • Home
  • /
  • iHealthy Ultra – มาตรฐานใหม่ของงการวางแผนเรื่องสุขภาพ

iHealthy Ultra – มาตรฐานใหม่ของงการวางแผนเรื่องสุขภาพ

iHealthy Ultra - มาตรฐานใหม่ของการวางแผนเรื่องสุขภาพ

แม้วัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยจะช่วยให้รักษาอาการป่วยได้ดีและรวดเร็ว

แต่นั้นก็หมายถึงค่ารักาาพยาบาลที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วย

แม้วัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยจะช่วยให้รักษาอาการป่วยได้ดีและรวดเร็ว แต่นั้นก็หมายถึงค่ารักาาพยาบาลที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคตข้างหน้าด้วย

จากภาพเราจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยมีทิศทางที่สูงขึ้นเมื่อเปียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นเป็น 2 เท่า ทุกๆ 8-10 ปีโดยประมาณ

วางแผนรับมือกับค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นไป

ด้วยจุดเด่นของสัญญาเพิ่มเติม iHealthy Ultra ที่ถูกพํฒนาด้วยมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพที่ยากเกินจะคาดเดา แต่ไม่ยากเกินรับมือ ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

1. ตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์ และความต้องการของลูกค้า

  • ด้วย 6 แผนความคุ้มครอง และวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่ 3 ล้านบาท สูงสุด 100 ล้านบาท
  • การันตีการต่ออายุตามมารฐานสุขภาพแบบใหม่ * รับความคุ้มครองยาวนานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี **

* เงือนไขเป็นไปตามที่ระบบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติม
** อายุรับประกันถึง 80 ปี ต่ออายุได้ถึง 89 ปี และรับความคุ้มครองถึงอายุ 90

2. หมดกังวล เรืองค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง ครอบคลุม ด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่าย

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง ***
จัดเต็มกับวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีให้คุณเข้าถึงที่สุดของคุณภาพการรัษา ทั้งการผ่าตัด การล้างไต การรักษาโรคมะเร็ง ครอบคลุมทั้ง เคมีบำบัด รังสีรักษา และเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ การรักษามะเร็.แบบ Targetet Therapy

*** ผลประโยชน์เป็นไปตามตารางผลประโยขน์ของสัญยาเพิ่มเติม

3. เหนือกว่า การดูแลที่ครบครันทั้งสุขภาพการและสุขภาพใจ เหมาะสำหรับวิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอล ****

ผลประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับแผน Diamond และ Platinum

4. มากกว่า การรักษาคือการป้องกัน *****

5. พิเศษ ส่วนลดของคนสุขภาพดี

สนใจสมัครประชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด พี่หลุย โทร. 098-8252196  หรือ 081-9518677