ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
 • Home
 • /
 • iShield | แบบประกันคุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงตลอดชีพ

iShield | แบบประกันคุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงตลอดชีพ

iShield | แบบประกันคุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงตลอดชีพ

โรคร้าย ควบคุมไม่ได้ แต่ “ความสุข” คุณปกป้องได้

iShield ยืดเวลาแห่งความสุข ไม่หยุดไปกับโรคร้าย ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ

เพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝัน โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว และใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด หากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือใด ๆ อาจทำให้ความสุขทั้งหมดของชีวิตต้องหยุดลง

สิทธิประโยชน์

 • ระยะเวลา ชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาช่วยยืดความสุขของคุณออกไปยาวๆ
 • 70 โรคร้ายแรงที่ไอชิลด์คุ้มครองทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง: โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรค , โรคร้ายแรงระยะรุนแรง 50 โรค
 • เคลมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค
 • สบายใจ ไม่เสียเปล่า กับผลประโยชน์ที่ต่างจากแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเผชิญกับโรคร้ายหรือไม่ ก็อุ่นใจว่าเบี้ยฯ ที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนคุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*

ข้อควรรู้

 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) แบบประกัน iShield จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่ายหรือผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญยาภายใน 2 ปี นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
 • เอกสารเรียกร้องสินไหม
  • เอกสารเรียกร้องเคลม
  • ใบรับรองแพทย์
  • ผลชิ้นเนื้อและผลลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ในกรณีที่มีการจจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นไปแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ หรือขอแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาได้อีก
 • ในกรณีที่กรมธรรม์ได้ถูกเปลี่ยนกรธรรม์เป็นมูลค่าเงินสำเร็จ หรือขอแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาแล้วจะำม่มีความคุ้มครองโรคร้ายแรง

ข้อยกเว้นที่สำคัญของความคุ้มครองโรคร้ายแรง

 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • โรคร้ายแรงที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายของตนเองหรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา หรือไม่ปฏิบัติตามคำแแนะนำแพทย์
 • ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุกรมธรรม์เมื่อกรมธรรม์มีการสิ้นผลบังคับ (Reinstatement)
 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้นโรคเอดส์ หรือ เอช ไอ วี จากการถ่ายเลือด
 • สำหรับข้อยกเว้นอื่นๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเล่มกรมธรรม์

สนใจสมัครประชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด พี่หลุย โทร. 098-8252196  หรือ 081-9518677