ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ - ชีวิต และ อิสระ ที่เรากำหนดได้

หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252196 , 081-9518677
LINE ID @flb5262d
 • Home
 • /
 • iWealthy – ไอเวลท์ตี้

iWealthy – ไอเวลท์ตี้

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน | iWealthy unitlink

คุ้มครอง ปกป้อง สะสม ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ภายใต้กรมธรรม์เดียว

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน

พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

iWealthy

UNIT
LINKED

จะดีเช่นไรถ้าเงินที่คุณเริ่มลงทุนได้สร้างความคุ้มครองชีวิตให้กับคุณตั้งอต่บาทแรกที่เริ่มลงทุน จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องของเรา ทำให้การวางแผนทางการเงินของคุณ ทั้งการปกป้องและสะสมความมั่งคั่งสามารถทำภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตเพียงกรรมธรรม์เดียว ผู้ถือกรรมธรรม์สามารถเลือกความคุ้มครองชีวิตได้หลายความต้องการ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล หรือ สามารถเลือกออมเพิ่มในส่วนของการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้
การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง
เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน
เพื่อส่งต่อความมั่งคั่ง ที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

ด้วยการรวมข้อดีของ 2 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งประกันชีวิต และกองทุนรวม ทำให้ได้แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ลงตัว ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และสามารถเลือกลงทุนได้อย่างอิสระโดยผลตอบแทนนั้นมาจากการลงทุน

และนี่คือ 7 เหตุผลดีๆ ที่ “ไอเวลท์ตี้” ตอบโจทย์การบริหารความมั่นคงของคุณ

 • ลงทุนง่ายด้วยการชำระดอกเบี้ยเป็นรายงวด

  ทั้งในส่วนของการลงทุนและคุ้มครอง เป็นการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 • มีความยืดหยุ่น สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนและความคุ้มครองได้ตามความต้องการ

  สามารถเลือกสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยในการลงทุนและความคุ้มครองได้ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนและคุ้มครองตามที่ต้องการ

 • ผลตอบแทนที่มากกว่า รับโบนัสสำหรับการถือกรรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป

  0.2% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไปทุกปีหากไม่มีการถอนเงินและหยุดชำระเบี้ยในปีนั้นๆ

 • เหนือกว่าด้วยความคุ้มครอง เพื่อปกป้องความมั่งคั่ง

  รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตสูงถึง 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่จำนวนที่มากกว่า

 • สะสมความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน

  สามารถเลือกออมเพิ่มในส่วนของการลงทุน ด้วยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางการเงิน

 • บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงกองทุนรวมระดับชั้นนำ

  กองทุนรวมถูกคัดสรรมาอย่างดี และบริหารโดยผู้เชื่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม

 • เป็นกองมรดกที่ล้ำค่าและสามารถลดหย่อนภาษีได้

  ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ได้ชัดเจน และสามารถนำค่าธรรมเนียมกรรมธรรม์ไปหักลดหย่อนภาษีได้

ขั้นตอนการดำเนินการของ ไอเวลท์ตี้

สนใจสมัครประชีวิต ประกันสุขภาพ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียด พี่หลุย โทร. 098-8252196  หรือ 081-9518677